Aanvragen - M.C. de Visser Fonds

Stichting M.C. de Visser Fonds
Homo doctus ornamentum societati
Ga naar de inhoud

Aanvragen

Een aanvrager moet binnen onze doelgroepen vallen.
Uitgebreide voorwaarden voor de behandeling van uw aanvraag kunt u hier vinden.
U kunt een model begroting downloaden in de volgende formaten:

Excel formaat  :
ODS formaat :

De aanvragen dienen echter minimaal aan het volgende te voldoen:
De aanvraag moet gedateerd zijn en ondertekend.
Verder moet het een eerste studie betreffen.

Opgave personalia:
 • Volledige naam, adres en telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Leeftijd
 • Legitimatie (kopie)
 • Rekeningnummer

Stichting M.C. de Visser Fonds

E-mail: aanvraag@mcdevisserfonds.org

Overige gegevens:

 • Opgave doel en motivatie
 • Hoogte gevraagde bijdrage
 • Volledige begroting volgens het
model van het M.C. de Visser Fonds.
 • Opgave pogingen tot eigen verdiensten
 • Duur van de bijdrage
 • Opgave andere aanvragen voor subsidie
 • Referenties
 • Informatie over de opleiding + bewijs van inschrijving (indien van toepassing)
Terug naar de inhoud