Bestuur - M.C. de Visser Fonds

Stichting M.C. de Visser Fonds
Homo doctus ornamentum societati
Ga naar de inhoud

Bestuur

Over ons
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit 5 personen, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden. Het doet zijn werk onbezoldigd.

Er worden geen vergoedingen uitgekeerd anders dan de vacatiegelden per vergadering, thans € 100 per vergadering.
Er wordt tweemaal per jaar vergaderd.


Namen van de bestuurders met hun functies.
Mevrouw J.L. Hoving-Dijkema, voorzitter
T.H. Schokking, secretaris
E.J. de Visser, penningmeester
C.W. de Visser, lid
Mevrouw E.M.D. Groot, lid

Terug naar de inhoud