Bestuur - M.C. de Visser Fonds

Stichting M.C. de Visser Fonds
Homo doctus ornamentum societati
Ga naar de inhoud

Bestuur

Over ons
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit viijf personen, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden. Het doet zijn werk onbezoldigd.

Er worden geen vergoedingen uitgekeerd anders dan de vacatiegelden per vergadering, thans € 100 per vergadering.
Er wordt tweemaal per jaar vergaderd.


Namen van de bestuurders met hun functies.
Mevrouw J.L. Hoving-Dijkema, voorzitter
T.H. Schokking, secretaris
E.J. de Visser, penningmeester
C.W. de Visser, lid
Mevrouw E.M.D. Groot, lid

Terug naar de inhoud