Activiteiten - M.C. de Visser Fonds

Stichting M.C. de Visser Fonds
Homo doctus ornamentum societati
Ga naar de inhoud

Activiteiten

Over ons
  • Er wordt tweemaal per jaar fysiek vergaderd, daarnaast vindt er regelmatig per e-mail overleg plaats over de aanvragen
  • Aanvragen worden door het bestuur beoordeeld aan de hand van de motivatiebrief, begroting en andere meegestuurde stukken. De aanvrager wordt via e-mail ge├»nformeerd over de ontvangst van de aanvraag. Indien het bestuur besluit de aanvraag te honoreren dan wordt de uitkering waartoe besloten is direct of op termijn overgemaakt. De aanvrager ontvangt een mail met het besluit van het bestuur.
  • Het  vermogen van het fonds wordt actief beheerd met behulp van een bank/vermogensbeheerder.
  • Er wordt een administratie gevoerd ten aanzien van de correspondentie, de financi├źn, de uitkeringen alsmede de notulering van de vergaderingen.
  • Er wordt door een administratiekantoor jaarlijks  een jaarrekening opgesteld, die vervolgens in de fysieke vergadering wordt goedgekeurd.


Terug naar de inhoud